OBRUBNÍK ZAHRADNÍ

Zahradní obrubník P+D tvoří doplněk dlážděných povrchů, které odděluje od travnatých ploch. Půlkulatý zámek umožňuje pokládku do oblouku .
TECHNICKÉ INFORMACE
OBRUBNÍKY PALISÁDY PŘÍDLAŽBA ŽLABY

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ

Chodníkový obrubník slouží k oddělení chodníků od záhonů, trávníků, parkovišť nebo jiných ploch. Vyznačuje se vysokou pevností a odolností.

OBRUBNÍK PARKOVÝ

Parkový obrubník se podobá chodníkovému rovnému, však půlkulatý zámek, menší šířku a menší hmotnost. Slouží k oddělení chodníků od záhonů, trávníků a jiných ploch.
TECHNICKÉ INFORMACE TECHNICKÉ INFORMACE TECHNICKÉ INFORMACE

OBRUBNÍK SILNIČNÍ

OBRUBNÍK BARIÉROVÝ

Silniční obrubníky se vyrábí v provedení obrubník silniční, nájezdový a přechodový. Oddělují vozovku od ostatních ploch. Bariérový obrubník slouží k vymezení chodníků, pěších zón a parkovišť.

OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ

Palisádový obrubník je imitací klasické palisády. Základním prvkem je obrubník pětidílný, pouze jako jeho doplněk slouží obrubník třídílný a dvoudílný. Použití nachází především v okrasných parcích a zahradách.
TECHNICKÉ INFORMACE

SILNIČNÍ ŽLAB

Odvodňovací silniční žlab slouží k odvodu dešťových vod z větších zpevněných ploch a komunikací. Lze jej použít i ke zpevnění dna příkopu, kde zabraňuje erozi.

BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA

Betonová přídlažba se používá hlavně při výstavbě komunikací. Doplňuje obrubníky a podélně odděluje vozovku od ostatních částí komunikace.

PALISÁDY

Kruhové a štípané palisády jsou standardní součástí zahradní architektury, kde slouží k překonání menších výškových rozdílů a dále k dekoračním účelům, např. lemování zvýšených záhonů nebo okrasných travnatých ploch. Mohou být použity také jako obrubníky.

OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ

Zastávkový obrubník s protiskluzným povrchem nášlapné plochy zajišťuje bezpečný a bezbariérový přístup pro cestující. Obrubník chrání pneumatiky vozidel jejich naváděním co nejblíže k hraně nástupiště.
TECHNICKÉ INFORMACE TECHNICKÉ INFORMACE TECHNICKÉ INFORMACE TECHNICKÉ INFORMACE

Evidence objednávek CZ:

00420 775 046 443

objednavky@azbeton.cz

Fakturace a evidence palet:

00420 773 774 564

Doprava:

00420 773 778 863

AZ BETON, s.r.o. Kněžpole 89, 687 12 Bílovice
IČ 269 60 851 DIČ CZ269 60 851

Evidence objednávek SK:

00421 948 786 006

objednavky@azbeton.sk

Fakturace a evidence palet:

00421 948 786 006

Doprava:

IČ 46 926 101 DIČ 2023649067
AZ BETON SLOVAKIA Kočovce 1065, 916 31 Kočovce

00421 948 310 450

OBRUBNÍK ZAHRADNÍ

Zahradní obrubník P+D tvoří doplněk dlážděných povrchů, které odděluje od travnatých ploch. Půlkulatý zámek umožňuje pokládku do oblouku .

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ

Chodníkový obrubník slouží k oddělení chodníků od záhonů, trávníků, parkovišť nebo jiných ploch. Vyznačuje se vysokou pevností a odolností.

OBRUBNÍK PARKOVÝ

Parkový obrubník se podobá chodníkovému rovnému, však půlkulatý zámek, menší šířku a menší hmotnost. Slouží k oddělení chodníků od záhonů, trávníků a jiných ploch.

OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ

Palisádový obrubník je imitací klasické palisády. Základním prvkem je obrubník pětidílný, pouze jako jeho doplněk slouží obrubník třídílný a dvoudílný. Použití nachází především v okrasných parcích a zahradách.

OBRUBNÍK SILNIČNÍ

OBRUBNÍK BARIÉROVÝ

Silniční obrubníky se vyrábí v provedení obrubník silniční, nájezdový a přechodový. Oddělují vozovku od ostatních ploch. Bariérový obrubník slouží k vymezení chodníků, pěších zón a parkovišť.

OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ

Zastávkový obrubník s protiskluzným povrchem nášlapné plochy zajišťuje bezpečný a bezbariérový přístup pro cestující. Obrubník chrání pneumatiky vozidel jejich naváděním co nejblíže k hraně nástupiště.

PALISÁDY

Kruhové a štípané palisády jsou standardní součástí zahradní architektury, kde slouží k překonání menších výškových rozdílů a dále k dekoračním účelům, např. lemování zvýšených záhonů nebo okrasných travnatých ploch. Mohou být použity také jako obrubníky.

BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA

Betonová přídlažba se používá hlavně při výstavbě komunikací. Doplňuje obrubníky a podélně odděluje vozovku od ostatních částí komunikace.

SILNIČNÍ ŽLAB

Odvodňovací silniční žlab slouží k odvodu dešťových vod z větších zpevněných ploch a komunikací. Lze jej použít i ke zpevnění dna příkopu, kde zabraňuje erozi.
OBRUBNÍKY PALISÁDY PŘÍDLAŽBA ŽLABY

OBRUBNÍK ZAHRADNÍ

Zahradní obrubník P+D tvoří doplněk dlážděných povrchů, které odděluje od travnatých ploch. Půlkulatý zámek umožňuje pokládku do oblouku .
AZ BETON, s.r.o. Kněžpole 89, 687 12 Bílovice IČ 269 60 851 DIČ CZ269 60 851
AZ BETON SLOVAKIA Kočovce 1065, 916 31 Kočovce
IČ 46 926 101 DIČ 2023649067