Vážení zákazníci, Rádi bychom zabránili nedorozuměním a zbytečným reklamacím, proto prosím věnujte pozornost následujícím upozorněním. MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ Minimální množství při odběru zboží v barevném provedení jsou 2 palety. VYSRÁŽENÍ VÁPNÍKU NA POVRCHU BETONU Při technologickém procesu zpracování betonové směsi dochází v některých případech při vypařování vody k vysrážení vápníku na povrchu betonu. Tento jev v žádném případě neovlivňuje užitkové vlastnosti výrobku. Působením povětrostních vlivů se vápník pomalu odbourává, popřípadě odplavuje a tzv. výkvěty postupně samy mizí. Nemohou tedy být předmětem reklamace. ROZDÍLY V BARVĚ Barevné betonové výrobky jsou výrobky z přírodních materiálů, u nichž se přirozeně vyskytují určité barevné rozdíly. Důležitým faktorem je také vliv barvy cementu a barvy kameniva. I přes pečlivou kontrolu během výroby mohou vzniknout rozdíly v barvě výrobku. Z těchto důvodů nemohou být rozdíly v odstínech důvodem k reklamaci. Rozdíly barev jsou pro kvalitu výrobku bezvýznamné, protože povětrnostními vlivy a používáním mizí a plocha se stává rovnoměrně barevnou. Při ukládce dlažby doporučujeme brát dlažební kostky střídavě z více palet, případné rozdíly v odstínu pak nepůsobí rušivě. ODLOMENÍ HRAN Pokud se betonová dlažba pokládá na doraz a spodní vrstva není dostatečně zhutnělá, vzniká nebezpečí, že při vibracích a následným zatížením ploch budou hrany dlaždic vystaveny velkému tlaku, kterému nejsou schopny odolat ani betony nejvyšších tříd a kvalit. Výsledkem je pak odlomení hran, což není chyba výrobku, ale chyba uložení. Dlaždice se musí pokládat podle instrukcí projektanta. Dodavatel stavebních prací pak ručí za odborné provedení pokládky. Dlažba se vždy klade do pískového lože. Při nedodržení těchto pokynů firma AZ BETON nezodpovídá za vady vzniklé špatnou pokládkou a nevhodným určením druhu dlažby pro komunikace. Návod na pokládku zámkové dlažby najdete v Katalogu AZ beton . PLOŠNÉ DLAŽBY Plošné dlažby 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm a dlažby prorůstací 600x400 mm nelze hutnit vibrační deskou. Dosednutí dlažby na lože z kameniva 4-8 mm se zajistí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno. ZDĚNÉ PLOTY A VOLNĚ STOJÍCÍ STĚNY Věnujte prosím pozornost doporučení výrobce pro správnou realizaci s požadavky na volbu materiálu a provedení zděných plotů a volně stojících stěn, při jejichž splnění bude konstrukce odolná vůči vnějšímu prostředí bez vzniku poruch a závad. PLOTOVÝ SYSTÉM Jedná se výrobek určený pro další povrchovou úpravu fasádní barvou.

Upozornění. Doporučení pro správnou realizaci

ADRESA

AZ BETON s.r.o.

Kněžpole 89

687 12 Bílovice

TELEFON

572 588 023

775 046 443
UPOZORNĚNÍ
+420 775 046 443

Evidence objednávek CZ:

00420 775 046 443

objednavky@azbeton.cz

Fakturace a evidence palet:

00420 773 774 564

Doprava:

00420 773 778 863

AZ BETON, s.r.o. Kněžpole 89, 687 12 Bílovice
IČ 269 60 851 DIČ CZ269 60 851

Evidence objednávek SK:

00421 948 786 006

objednavky@azbeton.sk

Fakturace a evidence palet:

00421 948 786 006

Doprava:

IČ 46 926 101 DIČ 2023649067
AZ BETON SLOVAKIA Kočovce 1065, 916 31 Kočovce

00421 948 310 450

ADRESA

AZ BETON s.r.o.

Kněžpole 89

687 12 Bílovice

TELEFON

572 588 023

775 046 443
UPOZORNĚNÍ
Vážení zákazníci, Věnujte prosím pozornost následujícím upozorněním, abychom zabránili nedorozuměním a zbytečným reklamacím. MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ Minimální množství při odběru zboží v barevném provedení jsou 2 palety. VYSRÁŽENÍ VÁPNÍKU NA POVRCHU BETONU Při technologickém procesu zpracování betonové směsi dochází v některých případech při vypařování vody k vysrážení vápníku na povrchu betonu. Tento jev v žádném případě neovlivňuje užitkové vlastnosti výrobku. Působením povětrostních vlivů se vápník pomalu odbourává, popřípadě odplavuje a tzv. výkvěty postupně samy mizí. Nemohou tedy být předmětem reklamace. ROZDÍLY V BARVĚ Barevné betonové výrobky jsou výrobky z přírodních materiálů, u nichž se přirozeně vyskytují určité barevné rozdíly. Důležitým faktorem je také vliv barvy cementu a barvy kameniva. I přes pečlivou kontrolu během výroby mohou vzniknout rozdíly v barvě výrobku. Z těchto důvodů nemohou být rozdíly v odstínech důvodem k reklamaci. Rozdíly barev jsou pro kvalitu výrobku bezvýznamné, protože povětrnostními vlivy a používáním mizí a plocha se stává rovnoměrně barevnou. Při ukládce dlažby doporučujeme brát dlažební kostky střídavě z více palet, případné rozdíly v odstínu pak nepůsobí rušivě. ODLOMENÍ HRAN Pokud se betonová dlažba pokládá na doraz a spodní vrstva není dostatečně zhutnělá, vzniká nebezpečí, že při vibracích a následným zatížením ploch budou hrany dlaždic vystaveny velkému tlaku, kterému nejsou schopny odolat ani betony nejvyšších tříd a kvalit. Výsledkem je pak odlomení hran, což není chyba výrobku, ale chyba uložení. Dlaždice se musí pokládat podle instrukcí projektanta. Dodavatel stavebních prací pak ručí za odborné provedení pokládky. Dlažba se vždy klade do pískového lože. Při nedodržení těchto pokynů firma AZ BETON nezodpovídá za vady vzniklé špatnou pokládkou a nevhodným určením druhu dlažby pro komunikace. Návod na pokládku zámkové dlažby najdete v Katalogu AZ beton . PLOŠNÉ DLAŽBY Plošné dlažby 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm a dlažby prorůstací 600x400 mm nelze hutnit vibrační deskou. Dosednutí dlažby na lože z kameniva 4-8 mm se zajistí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno. ZDĚNÉ PLOTY A VOLNĚ STOJÍCÍ STĚNY Věnujte prosím pozornost doporučení výrobce pro správnou realizaci s požadavky na volbu materiálu a provedení zděných plotů a volně stojících stěn, při jejichž splnění bude konstrukce odolná vůči vnějšímu prostředí bez vzniku poruch a závad. PLOTOVÝ SYSTÉM Jedná se výrobek určený pro další povrchovou úpravu fasádní barvou.

Upozornění.

Doporučení pro správnou realizaci

AZ BETON, s.r.o. Kněžpole 89, 687 12 Bílovice IČ 269 60 851 DIČ CZ269 60 851
AZ BETON SLOVAKIA Kočovce 1065, 916 31 Kočovce
IČ 46 926 101 DIČ 2023649067